شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام_   به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان:جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان ایلام با ریاست عزیزان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و با حضور اعضای قرارگاه امنیت غذایی استان درتاریخ۱۹/ ۲/ ۱۴۰۳درسالن جلسات سازمان برگزار گردید. 

                 

 دراین جلسه درمورد تامین گوشت ومرغ مورد نیاز استان بحث وتبادل نظرشد. 

  

   مهندس عزیزان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: برابرمصوبه کارگروه استانی جهت جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز دراستان هرگونه خروج دام از استان ممنوع می باشد.  

                  

  درپایان جلسه؛اعضای قرارگاه استان مصوب کردندکه اتحادیه موضف می باشندمرغ مورد نیاز استان رابا قیمت مصوب توزیع نمایند،همچنین جهت ایجاد زیرساخت مناسب درصنعت طیورحمایت ازتولید کنندگان وراه اندازی کشتارگاههای نیمه کاره دردستور کارقرارگیرد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان