دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

پست مدرنیسم در ادبیات داستانی با تکیه بر رمان سلاخ خانه شماره پنج توسط استاد نوشین پاکزاد عضو هیئت علمی دانشگاه به شرح زیر است: پست مدرنیسم، آشوب علیه قاعده مندی

به گزارش سفیر ایلام عصر امروز حوزه هنری میزبان برگزاری کارگاه تخصصی پست مدرنیسم در ادبیات داستانی با تکیه بر رمان سلاخ خانه شماره پنج با حضور استاد نوشین پاکزاد عضو هیئت علمی دانشگاه بود.

در این نشست ابتدا محمدعلی قاسمی رییس حوزه هنری استان ایلام با اشاره به ضرورت و اهمیت مباحث نظری در خصوص ادبیات داستانی، اظهار داشت : یکی از مسائل و موضوعات مهم ادبیات امروز، اشراف و آگاهی نویسنده نسبت به جریانات ادبی دنیای معاصر است و از آنجایی که موضوع پست‌ مدرنیسم در شعر و داستان یکی از مباحثی است که منتقدان، شاعران و نویسندگان همواره به آن توجه دارند و از طرفی درک این مبحث برای خوانندگان همواره مبهم و انتزاعی است، لذا نیاز است که توجه به این موضوع با پیاده سازی در یک متن ادبی، نمود عینی و قابل ملموسی به خود بگیرد.

قاسمی در ادامه گفت: قرائت های متنوع و متفاوتی که از پست مدرنیسم توسط اندیش مندان و متفکران ارائه شده است بر ابهام افزایی این موضوع بیش از پیش افزوده است. بر این اساس حوزه هنری بر آن است تا با برگزاری چنین جلسات و کارگاه ها یی، زمینه آشنایی هر چه بیشتر هنرمندان و علاقه مندان به هنر و ادبیات را فراهم نماید.

در ادامه نوشین پاکزاد عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به تعریف کلی ای از پست مدرنیسم به مثالی از واتسلاو هاول اشاره کرد و سپس به بررسی عناصر پست مدرن در رمان سلاخ خانه شماره پنج پرداخت.

 ویژگی ژانری اولین خصوصیت پست مدرن اثر قلمداد شد و سپس خصوصیات شخصیت پردازی رمان مورد بحث قرار گرفت.

پاکزاد با اشاره به مفهوم فراداستان، درباره واژگونی رمزگان ادبی در آثار پست مدرن و وجود چند صدایی در این آثار و دیالوگ مستقیم نویسنده با خواننده پرداخت و توضیح داد : با توجه به ناپایداری تاریخ و واقعیت در دوران پست مدرن، رمان به شیوه فراداستان، قطعیت نوشتار خود را به ثبات می رساند.

وی مفاهیم بینامتنیت و تقلید طنزگونه را از دیگر خصوصیات آثار پست مدرن قلمداد کرد که با تکثر گفتمانی و تقلید از آثار گذشته همراه است و باعث متلاشی شدن محوریت روایت و ایجاد خرده روایت های بسیاری در اثر می شود.

پاکزاد با اشاره به این موضوع که رمان پست مدرن آنتالوژیک است و پرسش های هستی شناسانه درباره وضعیت انسان در این دنیا مطرح می کند، گفت : برخلاف رمان های مدرن که اهمیت بالایی برای شناخت شناسی یا اپیستمولوژی قائل بودند، کلان روایت های شناخت شناسانه زیر سوال رفتند و جای خود را به نگاه آنتالوژیک دادند تا نشان دهند دستاوردهای بشری تنها خرده روایت هایی متکثر با اهمیت بسیار تقلیل یافته هستند.

در ادامه این نشست تخصصی پاکزاد افزود: شیزوفرنی در مقابل پارانویا از راه های درک جهان در آثار پست مدرن است که در آن گسستگی محض و بی مرزی بین واقعیت و خیال جاری است و رابطه دال و مدلول دچار انفصال شده است و زمان بی معناست.

 به گزارش سفیر ایلام مفهوم زمان دیگر ویژگی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. زمان در رمان های مدرن به واسطه استفاده از جریان سیال ذهن، عنصر اصلی بوده و جای خود را به مفهوم فضا داده است. در داستان پست مدرن، فضا، جاگذاری و گستردگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.نویسنده: سمیه محمدی
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان