شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

روز شنبه ۶ شهریور نشست " مضمون آفرینی در غزل معاصر " با حضور دکتر بهروز یاسمی شاعر و منتقد ، محمد علی قاسمی شاعر و نویسنده و دکتر بهروز سپیدنامه شاعر و استاد دانشگاه و جمعی از شاعران و علاقمندان به شعر در حوزه هنری استان ایلام برگزار شد .

در این نشست دکتر بهروز یاسمی  از شاعران  شناخته شده کشور و کارشناس این نشست ، مضمون آفرینی را موضوعی مربوط به شاعران پیشین دانست و گفت : آخرین شاعرانی که خود را مقید به مضمون آفرینی می دانستند شاعران سبک هندی و در راس آنها بیدل و صائب تبریزی بودند .

وی با بیان اینکه  امروز دیگر مضمون آفرینی در غزل معاصر موضوعیتی ندارد گفت : من مضمون به عنوان درون مایه را قبول ندارم و اصالت را به عاطفه و احساس می دهم .

یاسمی با بیان شاعر غزلسرا صرفا باید به انتقال حس و عاطفه به مخاطب فکر کند افزود :غزل باید به سمت ریشه های اصیل خود میل کند.

در ادامه  این نشست تخصصی محمد علی قاسمی رئیس حوزه هنری استان و شاعر و نویسنده ایلامی نیز با بیان اینکه نیاز غزل معاصر رویکردی تازه و توجه به المان هاییست که جنبه های دیگری از زبان ، مضمون و تفکری درخور امروز را آشکار کند ادامه داد: غزل امروز دچار خمودگی و تکرار و گرفتار آسیب عاطفه زدگی و احساساتی گری شده است .

وی تلاش کسانی را که تحت عنوان غزل معاصر دست به خلق ابداعاتی در غزل زده اند ستود و گفت : این تلاش ها می توانند دری به تازگی و نوآوری که نیاز جدی ادبیات ماست باز کنند ،و بایسته است که ما اصالت را به نو آوری و خلق ظرفیتهای بدیع در این عرصه دهیم .

شاعر مجموعه شعر تورات تنهایی بر بسط بیشتر پویایی زبانی و فکری در غزل تاکید و اضافه کرد : در حال حاضر چه در فضای غزل کشور و چه در استان ایلام بارقه هایی از حرکت در مسیر نوجویی و خلق آثاری ارزشمند در این زمینه دیده می شود .
دکتر یاسمی اظهار کرد:  این تلاشها تحمیل نگاهی غیر بومی و ناسازگار به غزل امرز است و غزل باید به شکل واقعی و رویکرد تغزلی و اصیل خود برگردد .

در این نشست تخصصی دکتر بهروز سپیدنامه نیز با اشاره به تعریف های مختلف از مضمون در فضای ادبی گفت : تنها با تعریفی جامع و مانع از مضمون می توان جنبه های مختلف را کاوید .

وی رویکردهای مختلف در غزل را به نفع جریان غزل امروز دانست و تاکید کرد : این جریانات متفاوت به بالندگی ادبی در کشور منجر خواهد شد .

به گزارش سفیر ایلام این نشست با قرائت شعر شاعران حاضر به پایان رسید.نویسنده: سمیه محمدی
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان