یکشنبه, 19 آذر 1402
یکشنبه, 19 آذر 1402

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام

کسانی که دهه 60 تا 70 را بیاد دارند،‌ می دانند که بسیاری از مردم برای آن که گذرنامه دریافت کنند و سفری به سوریه داشته باشند و از راه آوردن اجناس سوری در آمدی کسب کنند مجبور بر آن بودند تا شب بیداری کنند تا بتوانند با اخذ گذرنامه نانی بدست آورند .
تجربه آن سال‌ها علاوه بر صف گذرنامه، صف نان ماشینی در تنها نانوایی ماشینی شهرداری پشت پمپ بنزین و صف نفت میدان انقلاب و.... نیز حکایت از شب بیداری برای نان ماشینی، نفت و... بود.

امروز در سال 1400 نیز با دیدن تصاویر صف تزریق واکسن کرونا خاطرات آن دوران برای نگارنده این سطور زنده شد و به این باور رسیدم که ناف مردم ایران و خاصه ایلام را با صف بریده‌اند.

صفی که در دهه 60 و 70 نبود امکانات و تجهیزات و... بانی آن بود و صف امروز تزریق واکسن کرونا با وجود تکنولوژی روز ، بانی آن مدیران حراف بی عمل هستند،مدیرانی که ایلام را مدت‌ها ست به امان خدا سپرده‌اند.

با این وصف مردم بر تدبیر بی تدبیران توجه نکنید و برای مبارزه با کرونا به شاه بیت تمام گفته‌ها ، نوشته‌ها و ژست‌های مصاحبه کنندگانی که وعده تزریق 3 هزار واکسن در یک روز خبر دادند در این جمله است که مردم به خودتان رحم کنید .
همین!

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان