پنجشنبه, 10 خرداد 1403
پنجشنبه, 10 خرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

خبر ناموفق بودن دومین نشست شورای شهر ایلام برای انتخاب شهردار و یا سرپرست شهرداری به علت غیبت اعضا که برخی از رسانه‌ها از آن با عنوان « آبستراکسیون » نام بردند، نشانه خوبی برای شورای شهر ایلام نیست.
چرا که اگر « آبستراکسیون » در اقدام امروز شورای شهر ایلام مبنا قرار دهیم، برای رساندن پیام و یا رسیدن به اهداف، شیوه انداختن شورا از رسمیت امری مزموم افکار عمومی است..

اگر قرار باشد هر عضو یا اقلیتی برای به کرسی نشاندن ایده و نظر خود شورا را ترک و آن را از اکثریت بیندازد، در این صورت باید پرسید که اساساًبرای چه به شورا آمده است؟
چون در هر تصمیم و تفکر و ایده و نظری حتما یک گروه اکثریت هستند و یک گروه اقلیت و قاعده این است که نظر اکثریت اعمال شود و اقلیت حق ندارد در این فرآیند اختلال ایجاد کند.

با این وصف همچنان که اقلیت حق ایجاد اختلال در فرایند امور را ندارد اکثریت نیز باید حقوق اقلیت در ابراز مخالفت را به رسمیت بشناسد و مقررات و آیین‌نامه داخلی را به انصاف اجرا کند.

در قضیه جلسه امروز شورای شهر ایلام، هرچند رئیس شورای و سخنگو آن مُنکر اختلاف و اکثریت و اقلیت هستنند ولی این دو بزرگوار بر این مسئله واقف باشند که درآیت و آگاهی جامعه از آنان افزونتر و به وضوح اختلاف و شکل گیری اقلیت و اکثریت در این شورا عیان و انکار آن، انکار آفتاب است.

اما آن چه انتظار مردم از شوراهای ششم به عنوان پرحاشیه‌ترین شورا آن است که این اختلاف و اکثریت و اقلیت موجب نادیده گرفتن منافع شهروندان و شهر ایلام نشود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان