پنجشنبه, 10 خرداد 1403
پنجشنبه, 10 خرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

قدم در جنگلهای بلوط گذاشتم و گوشهایم را تیز کردم تا صدای دلنشین آواز پرندگانی که بر سر شاخه‌های درختان بلند بلوط از این شاخه به آن شاخه می‌پرند و خش خش خردشدن برگ‌ها را زیر پای بز های کوهی در پای چشمه که لب به آب سپرده است را بشنوم .

اما آهنگ سنگین تبری  بر کمر درختان شنیده می شد دنبال صدا گشتم ،چوپانی را دیدم که با پوز خندی حاکی از بی تفاوتی ، درختی را از تنه قطع کرده بود  و پاهایش را محکم بر روی شاخه های بر زمین افتاده ی  بلوطی که گهگاه در سایه اش می نشست، می کوبید وبا خود زمزمه میکرد؛ تنه اش مانده و دوباره سبز می شود!

دامهایش بر سر درخت بیچاره آوار شدند و برگهای سبز درخت را خوردند .

چوپان شاخه‌ های عریان شده درخت را نگاه کرد و گفت : تا چند روز دیگر این شاخه ها خشک می شوند و تا آن موقع هیزمهای من نیز تمام شده اند آنوقت برای بردن این درخت بر می گردم .

غافل از اینکه همین تنه ی کوچکی که پس از قطع کردنش بجای مانده و ریشه در خاک دارد  توسط گردشگران بی ملاحظه برای روشن کردن آتشی خورد ودرست کردن تفریحی کوچک تا ته قطع می شود و مرگ درخت بلوط را با دستان بی مهرش امضا می کند و هیزم‌های خشک شده نصیب گردشگران و طبیعت گردان رهگذر می شود.

دامدارانی که گذشتگانشان از سر شاخه های بلوط و برگهای سبزش غذای دامشان تامین می‌شد با آگاهی قدردان جنگلها بودند و به آنها آسیب نمی رساندند.

اکنون چه بر سر نسل بشر آمده ؟ که با حرص و ولع ، بی رحمانه به جان طبیعت و تنه ی درختان افتاده اند؟ و با بی رحمی درختان را قطع می کنند و بر زمین می کوبند تا دامهایشان را سیر کنند یا گردشگران و تفریح کنندگان در طبیعت که هر جا سرت را می چرخانی و نگاه می‌کنی می توانی آثار آتش روشن کردن آنها و زغالهای بر جامانده از سوزاندن درختان بلوط را در جای جای ایلام و جنگلهای بی رمق و گریان از خشکسالی ، گرد و غبار ، ناآگاهی وخودخواهی نسل بشر ببینی و این کاتارسیس را دوباره به تماشاگر گوشزد کنی .

فریاد درخت بلوط ملودی گلایه و ناله را می سراید وحکایت میکند : جنگل‌های زاگرس از مهمترین منابع تولید آب به حساب می‌آیند ، علاوه بر این جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ رطوبت از دیگر مزیت جنگلهاست، تلطیف آب و هوا، حذف آلودگی‌های زیست محیطی، ترسیب کربن، ، تعلیف دام ،حفظ حیات وحش منطقه که متاسفانه توسط شکارچیان غیر مجاز تهدید دیگری برای طبیعت و گونه های جانوری در استان است  ، افزایش تنوع زیستی و پایداری منطقه ، از دیگر فواید جنگل‌هاست یعنی اینها را مردم نمی دانند؟ که درختان را از ته قطع می کنند و تیشه بر ریشه ی طبیعت میزنند ؟

چرا میراث گذشتگانمان را با دیم زیر اشکوب ، که باعث ضعف بیولوژیک درختان و حمله آفات و امراض است ، برنامه های عمرانی که با بی دقتی باعث تخریب جنگل ها در زمان احداث و توسعه می شود از بین می بریم؟ امانتی که در دست ما و برای نسل بعدی بشر باید بجا بماند.

 استفاده از چوب درختان به عنوان سوخت ، چرای بیش از حد ، آتش سوزی‌های عمدی و غیرعمدی ، حیات جنگل‌های زاگرس را تهدید می کند آیا این فریاد را کسی نمی شنود؟

جنگلبان تنها و غمگین است از مرگ درختان سبز و کوره های غیر مجاز زغال فروشان  از صدای ناموزون اره برقی و تبر هیزم فروشان و موسیقی آرام و دردناک مرگ جنگلها سخن می گوید.

اکنون که خشکسالی و پدیده گرد و غبار بر سر زاگرس نشینان سایه افکنده بیشتر مراقب منابع طبیعی باشیم که خداوند به ما هدیه داده است، و با آموزش همگانی در حفظ وحراست آن کوشا باشیم چرا که منابع طبیعی و محیط زیست حیات انسانها را تامین می کند و یاد بگیریم هر کدام از ما یک جنگلبان باشیم .نویسنده: سمیه محمدی
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان