دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

به گزارش سفیر ایلام بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در بهار امسال نشان می‌دهد که 5/8 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در استان ایلام، بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩)، 2 درصد افزایش یافته است.

در بهار ١٤٠٠، به میزان 5/34 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر ایلام از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) 4 درصد کاهش یافته و به عدد 5/34 رسیده است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در بهار امسال نشان می‌دهد که 5/8 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در استان، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩)، 2 درصد افزایش یافته است.
شاخص بیکاری استان در بهار 1399 عدد 5/6 را نشان می‌دهد و بر اساس آمار اعلام‌شده این آمار در بهار سال جاری به عدد 5/8 درصد رسیده است.
بی‌شک این آمار مورد ابهام بسیاری از کنشگران است، زیرا به نظر می‌رسد در طول یک سال گذشته و به دلایل مختلف شاهد ادامه رکود اقتصادی در استان بوده‌ایم، لذا برای شفافیت بیشتر موضوع انتظار می‌رود مسؤولین امر به این سؤال پاسخ دهند که آیا افزایش نرخ بیکاری در ناشی از عدم فعالیت و رکود واحدهای تولیدی و پروژه های فعال و هم اکنون تعطتیل بود یا خیر؟ و در غیر این صورت چه اقداماتی برای کاهش این نرخ بیکاری در نظر دارند.
انتظار می‌رود که متولیان استان یا به‌طور شفاف به این ابهام عمومی پاسخ دهند چون در مصاحبه و گزارش و بیان بیلان ها همواره از موفق بودن در مهار بیکاری سخن می گویند اما واقعیت این نیست و آمارها چیز دیگر بیان می کنند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان