دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |تداوم برتری روابط عمومی پست ایلام در ارزیابی های عملکرد شرکت ملی پست ایران

روابط عمومی اداره کل پست استان ایلام با کسب امتیازات کامل عملکرد استراتژیک سه ماهه اول سال جاری در جایگاه نخست ارزیابی عملکرد روابط عمومی های شرکت ملی پست و ادارات پست استانهای کشور قرار گرفت.


دوشنبه 14 تیرماه1400
روابط عمومی اداره کل پست استان ایلام

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان