سه شنبه, 02 مرداد 1403
سه شنبه, 02 مرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

منطقه باغات سیاهگل ایلام به علت دارا بودن بیش از ۴۵۰ هکتار باغات انگور به یکی از قطب های تولید انگور تبدیل شده که نیازمند تدبیر مسوولان است تا با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی شکوفایی اقتصاد کشاورزی در ... 
 

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، صنایع تبدیلی از میزان بیکاری­ های دائمی و فصلی در مناطق روستایی کم کرده و زمینه مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی را فراهم می کند و به افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت­ های شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای منجر می شود.

منطقه باغات سیاهگل ایلام به علت دارا بودن بیش از ۴۵۰ هکتار باغات انگور به یکی از قطب های تولید انگور تبدیل شده است و صنایع غذایی بیش از ۸۵ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی را به نام خود اختصاص داده است.

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی می تواند نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی ایفا کند و تأثیر قابل توجهی در توسعه پایدار این حوزه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق روستایی استان داشته باشد.

با توجه به مزایای متعدد صنایع تبدیلی از جمله ایجاد اشتغال، فرآوری و افزایش مدت مصرف محصولات کشاورزی، کاهش هزینه ها و هدر رفت محصولات کشاورزی، توسعه و گسترش این صنایع راهی در جهت رشد اقتصادی در راستای اجرای تولید و البته تقویت ارتباطات میان بخش های صنعت و کشاورزی است.

 

توسعه پایدار در گرو ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی

اسماعیلی یکی از کشاورزان ایوانی در گفت وگو با فارس مطرح کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی می تواند نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی ایفا کند و تأثیر قابل توجهی در توسعه پایدار این حوزه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق روستایی شهرستان داشته باشد.

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی می تواند نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی ایفا کند


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان