یکشنبه, 26 فروردین 1403
یکشنبه, 26 فروردین 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

‍ ‍ مدیر کل اجتماعی، فرهنگی استانداری ایلام از مرحله دوم تجهیزکتابخانه سردار شهید قاسم سلیمانی محله حاشیه نشین بانبرز ازمحل اعتبارات حوزه اجتماعی وزارت کشور خبر داد.

عهدیه طهماسبی گفت: درراستای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی منطقه حاشیه نشین بانبرز وایجاد فضای فرهنگی مناسب برای مردم محله نسبت به تجهیز کتابخانه سردار شهید قاسم سلیمانی ازمحل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت کشور اقدام شد.

وی اضافه کرد:وزارت کشور طی دوسال متوالی باهدف تجهیز کتابخانه سردار شهید قاسم سلیمانی اعتباری به مبلغ یک میلیارد وصدوپنجاه میلیون ریال اختصاص داده است و خوشبختانه کتابخانه کاملا تجهیز و آماده افتتاح میباشد.
مدیر کل اجتماعی، فرهنگی استانداری ایلام یادآور شد: ضروری است اداره کل راه وشهر سازی استان دراسرع وقت نسبت به تکمیل محوطه کتابخانه اقدام نمایند.
طهماسبی خاطر نشان کرد:مجموع اعتبار اختصاص داده شده به کتابخانه های ایلام و ملکشاهی طی دوسال ازطرف حوزه اجتماعی وزارت کشور دو میلیارد ریال است.
باحضور مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری ومدیرکل کتابخانه های عمومی استان از تجهیزات خریداری شده کتابخانه سردار شهید قاسم سلیمانی بازدید بعمل آمد.

 در حال حاضر بیش از ۵۶۱ هزار و ۸۱۸ نسخه و ۱۵۰ هزار و ۵۶۶ عنوان کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان موجود است و در مجموع ۵۱ کتابخانه در استان ایلام وجود دارد که ۴۴ کتابخانه نهادی و ۷ کتابخانه بصورت مشارکتی اداره میشوند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان