دوشنبه, 04 تیر 1403
دوشنبه, 04 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

ایلام از لحاظ پایش ادارات در جایگاه اول کشوری قرار گرفته است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام گفت: با اقدامات صورت گرفته، استان ایلام از سوی شرکت توانیر از حیث پایش ادارات درجایگاه اول و در راستای ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان