دوشنبه, 14 اسفند 1402
دوشنبه, 14 اسفند 1402

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

 مرادی رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان ایلام شد

به گزارش سفیر ایلام سعید مرادی با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۴ رای ، برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان ایلام ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان