شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |مطالبه ی جدی فرهیختگان ایل بزرگ کلهر
از دولت مردمی آیت الله رییسی تولید فیلم
مقاومت و مبارزات کلهر در مقابل حملات عثمانی به ایران است
دکتر عباس صیدی کلهر در نشست فصلی خود با شورای مرکزی جامعه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان