دوشنبه, 14 اسفند 1402
دوشنبه, 14 اسفند 1402

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان ایلام از برگزاری مناقصه واگذاری سالن ورزشی بخش سیوان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش سفیر ایلام؛ سعید خسروی نژاد معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان ایلام با اشاره به بهره  برداری سالن ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان