دوشنبه, 04 تیر 1403
دوشنبه, 04 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

در بازدید جمعی از خبرنگاران از مرکز دیسپاچینگ و فوریت‌های برق استان ایلام مطرح شد؛
اماکن درمانی و خدماتی از دیزل ژنراتور استفاده کنند/ با صرفه‌جویی از میزان خاموشی‌ها بکاهیم

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت‌های برق استان ایلام در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان