دوشنبه, 04 تیر 1403
دوشنبه, 04 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

دکتر زارع: یکصد میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۲ تا به حال بازنشستگان پرداخت می شود


معاون مالی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مبلغ یکصد میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۲ تا به حال بازنشستگان تا پایان هفته ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان