دوشنبه, 14 اسفند 1402
دوشنبه, 14 اسفند 1402

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

ـ افراد بی‌توجه به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا در حقیقت هیزم‌هایی برای شعله‌ور شدن آتش کرونا در ایلام هستند.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم  از  ایلام،  بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی شیوع کرونا را در ایلام افزایش داده است، قرمز شدن ...

سفیر ایلام |

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: ۶۰ مسافر که هنگام خروج از مرز بین المللی مهران به عنوان افراد مبتلا کرونایی شناسایی شده بودند مورد آزمایش تشخیص طبی قرار گرفته و خدمات مراقبتی و بهداشتی دریافت کردند.

به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان