دوشنبه, 04 تیر 1403
دوشنبه, 04 تیر 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

آغاز عملیان اجرایی خط انتقال فاضلاب بیمارستان 374 تختخوابی بانجاب ایلام


معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: خط انتقال فاضلاب  بیمارستان 374 تختخوابی  بان جاب بطول 4500متری در حال اجرا است.

به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان