دوشنبه, 14 اسفند 1402
دوشنبه, 14 اسفند 1402

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |
اشتغال از نیازهای ضروری افراد بهبود یافته از معضل اعتیاد است
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی«رهم استان ایلام گفت: ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد بهبود یافته از اعتیاد از مهم ترین نیازهای آنان است.
به گزارش ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان